Manuscripts

Taxonomy

Code

Scope note(s)

Source note(s)

Display note(s)

Hierarchical terms

Manuscripts

Equivalent terms

Manuscripts

Associated terms

Manuscripts

61 Collection results for Manuscripts

61 results directly related Exclude narrower terms

‘Account of the preservation & actual state of the Society of Jesus in the Russian dominion’

‘Account of the preservation & actual state of the Society of Jesus in the Russian dominion’ from 1772 to 1780. ‘In Fr. Cha(rle)s Frazer’s Writing.’ With note on front [in Fr John Grene’s handwriting (Province Archivist, late nineteenth century)], ‘Fr Plowden Aug 3 1815 in a letter to Fr Peter Kenney SJ ask(ed) for the German title of a work on the Russian Society, translated into English by Mr. Fraser (sic).’ In four sections.

Fraser, Charles, 1789-1835, former Jesuit priest

‘An Lánamha Luaidhte’

Edited Irish manuscript entitled ‘An Lánamha Luaidhte’. Divided into thirty-eight chapters.

McGrath, Michael P, 1872-1946, Jesuit priest and Irish language scholar

‘Beatha Íde [480? – 569?]’

Material relating to the lives of saints and scholars, ‘Beatha Íde [480? – 569?]’ (7pp) with notes in another hand commenting on the text (4pp).

McGrath, Michael P, 1872-1946, Jesuit priest and Irish language scholar

‘Comhghall Naomhtha 517-602’

Material relating to the lives of saints and scholars, ‘Comhghall Naomhtha 517 – 602’ (8pp) and notes in another hand commenting on the text (6pp).

McGrath, Michael P, 1872-1946, Jesuit priest and Irish language scholar

‘De Mhaodhóg Fearna’

Material relating to the lives of saints and scholars, ‘De Mhaodhóg Fearna (550-60 – 624-32)’ (11pp) with notes in another hand commenting on the text (2pp).

McGrath, Michael P, 1872-1946, Jesuit priest and Irish language scholar

‘Éanna (Éanda) Naomhtha'

Material relating to the lives of saints and scholars, ‘Éanna (Éanda) Naomhtha (?460 – 540?) (21 adh Márta)’ (8pp) and notes in another hand (1p.).

McGrath, Michael P, 1872-1946, Jesuit priest and Irish language scholar

‘Finnian Fionn Cluana Ioraird'

Material relating to the lives of saints and scholars, ‘Finnian Fionn Cluana Ioraird 470 ? – …’ (8pp) with notes in another hand commenting on the text (1p.).

McGrath, Michael P, 1872-1946, Jesuit priest and Irish language scholar

Archbishop Christopher Butler manuscript book entitled ‘Instructions on Catechizing , & preaching also on The Sacraments of Marriage & Penance’

Manuscript book entitled ‘Instructions on Catechizing , & preaching also on The Sacraments of Marriage & Penance’ by ‘the Right Revd. in God Christopher Lord Arch-Bishop of Cashel & Primate of all Munster’ ‘To the Secular, & Regular Clergy of both his Dioceses, having care of Souls’. With notes in unknown hand on front cover: ‘Found or got by E. Hogan, S.J. circ. 1858’ and ‘15th Aug. 1737 E. Hogan, S.J.’. Also includes note stuck on to back cover ‘Christopher Butler A(rch)B(ishop) of Cashel for 45 y(ea)rs died in 1757 aged 84 y(ea)rs’.

Butler, Christopher, 1673-1757, Roman Catholic Archbishop of Cashel

Bishop Laurence Nihil Manuscript

Manuscript book entitled ‘Instructions on Catechizing , & preaching also on The Sacraments of Marriage & Penance’ by ‘the Right Revd. in God Christopher Lord Arch-Bishop of Cashel & Primate of all Munster’ ‘To the Secular, & Regular Clergy of both his Dioceses, having care of Souls’. With notes in unknown hand on front cover: ‘Found or got by E. Hogan, S.J. circ. 1858’ and ‘15th Aug. 1737 E. Hogan, S.J.’. Also includes note stuck on to back cover ‘Christopher Butler A(rch)B(ishop) of Cashel for 45 y(ea)rs died in 1757 aged 84 y(ea)rs’.

Nihill, Lawrence Arthur, 1726-1795, former Jesuit priest and Roman Catholic Bishop of Kilfenora and Kilmacduagh

'Caithréime Mhuire'

19ú haois. 7.5" X 4.6". 60 + 213 lch, le lgh bhána cheangail i dtosach agus ag deireadh agus le lgh bhána idir dhá chuid an leabhair, agus arís dhá lch bhána idir lgh 57 agus 58. Níl ainm scríbhneora ná log luaite, ach is léir on bpeannaireacht (agus ón ábhar) gurb é Tomás Ó hIcí a d’aistrigh ón mBéarla agus a scríobh, i bPort Láirge, agus tá an dáta: ‘Márta 31, 1846’ ag 84i. (Cf. CE 7(a), atá beagán difiriúil). An Is seo ceangailte go slachtmhar teann faoi leathar donn. Stampa: ‘Arch. Prov. Hib. S.J.’ ar lch ceangail chun tosaigh.

'Clár Lámhscríbhinní Gaeilge Leabharlanna na Cléire agus Mionchnuasaigh Fascúl II'

Copy of 'Clár Lámhscríbhinní Gaeilge Leabharlanna na Cléire agus Mionchnuasaigh, Fascúl II' (Baile Átha Cliath: Institiúid Ard-Léinn Bhaile Átha Cliath) by an tAthair Ó Fiannachta, containing a section describing manuscripts IL 1 – IL 9, entitled ‘Lámhscríbhinní na nÍosánach, Sráid Líosan, Baile Átha Cliath’ (pp.70 – 94).

Tá 9 lámhscríbhinn Ghaeilge i gcartlann na nÍosánach in 35 Sr. Líosan, íochtarach, Baile Átha Cliath. Ní fios go cruinn conas a tharla ansin iad. Bhí IL 6 agus 7 i seilbh an Athar Eoin Mac Fhir Léinn, S.J., de réir dealraimh. Bhí IL 5 i seilbh an Athar Éamann Ó hÓgáin, S J. Tá stampa ar IL 2 agus 9 a chuireann in iúl go rabhadar araon tamall i Meiriceá. Deir an tAthair Aubrey Gwynn, S.J., go bhfuair sé féin IL 1 sa Leabharlann sa teach agus gur thaispeáin sé don Athair Mac Fhir Léinn í agus gur fhéach seisean chuige gur cheangail Colm Ó Lochlainn í i gComhartha na dTrí gCoinneal. Ceanglaíodh IL 8 ansiúd leis. Bhí sí seo tráth i seilbh Sheáin Uí Chatháin i nDubhghlas i gCo. Chorcaí, agus, níos déanaí, i seilbh an Athar Patrick Kenyon. Seachas an méid sin níl le rá ach gur bhailigh an chuallacht léannta seo na lsí seo de réir a chéile agus gur thugadar togha na haire dóibh.

Ó Fiannachta, Pádraig, 1927-2016, priest and scholar

'Eochairsciath an Aifrinn'

19ú haois. 8" x 9.9". 217 lch uimhrithe 1-215, ach 88-9 faoi dhó agus lch bán tar éis 115 fágtha gan uimhir; an príomhscríobhaí a d’uimhrigh go 203, agus Éamonn Ó Sealbhaidh as sin amach. Dhá dhuilleog cheangail chun tosaigh agus cuid de cheann (bán) laistiar. An tAthair Siomón Breathnach a scríobh in 1817 (cf. lch 1); tugann sé Tullachair mar log agus ‘mí deire Samhradh’ mar dháta níos cruinne ag 185i. Bhreac Eamonn Ó Sealbaidh ar lgh 199, 204, 212, agus ar an taobh istigh de na clúdaigh, níos déanaí. Tá stampa úinéara (?) ‘William J. Onahan Chicago’ ar an gclúdach tosaigh laistigh. Ansiúd leis agus ar na duilleoga ceangail tá nótaí mínithe ar na focail ‘Talmud’, ‘Hellenists’; nóta ar ‘Protesting Catholic Dissenters’; agus ráitis Laidine ó Hórás, Tertullian, agus eile. Tá comhartha seilbhe breactha ar an gcéad duilleog cheangail : ‘Arch. Prov. Hib.’ agus teideal na haiste ‘A dhuine cuimhnigh air do chriocha deighionach.’ Laistigh ar an gclúdach thiar tá: ‘Mangaire S. chúm S. Ó Tuama.’ Is lom an t-ionad san grinnoll na mbagh míne. 1 v. Tá an ls seo ceangailte i gcairtchlár glas le cúl leathair, ach go bhfuil an clúdach ar bogadh anois.

'Foras Feasa: An Leabhar Muimhneach 'Annála Inis Faithleann' '

18ú haois. 13.1" X 8", ach cuid de na duilleoga beagán níos lú ná sin. Lámhscríbhinn mhór í seo a cuireadh le chéile de réir a chéile. Is fusa líon na lch a dhéanamh amach de réir na gcodanna: (a) Bhí 340 + lch anseo ar dtús; dealraíonn sé go ndearnadh dearmad laghd- aithe d’aon san uimhriú ar dhuilleoga atá caillte anois. Tá 10 lch agus Igh eile tar éis 339i. caillte. Tá duilleoga sractha freisin (cf. infra); (b)32 lch, gan ach 1-18 uimhrithe agus stráice caillte ó bhun lgh 1-6; (c) 60 lch, uimhrithe 1-57, agus na trí lgh eile gan uimhriú agus le léamh aniar; (d) 4 lch ceangailte 2-1-4-3, agus 4 dhuilleog; leath d.4 sractha chun siúil; (e) Tá dhá uimhriú ar chuid de na lgh anseo; leantar uimhriú a thosaíonn le 3 (lgh 1-2 caillte); téann seo 3-105, ach tá lgh 3-4 ceangailte ar dtuathal; tá ‘6’ faoi dhó; tá lgh 32-35 caillte; tá lgh 68-9, 102-3 sractha, agus cúpla lch bán (cf. infra), (f) 18 lch, áirithe go haibítreach, ach ceann idir D agus E fágtha gan áireamh.

Micheál Ó Longáin/ Michael Long a scríobh an t-iomlán, ach nithe fánacha thall is abhus (cf. (a) 335m.; (b) 18m.). Tugann sé dáta 8-12- 1759 ag 18m. Is dócha go raibh H. I. 18 (i Leabharlann Choláiste na Tríonóide) mar fhoinse aige do chuid den ábhar. Tá liosta leabhar ag (c) 60-59-58 ó láimh eile, lámh an Easpaig Seán Ó Briain, pátrún an leabhair, is é is dóichí; d’fhágfadh sin gurb é clár a leabharlainne atá anseo. Tá breacaireacht ó lámha difiriúla thall is abhus. Tá dáta‘1781’ le síniú ‘Cornelius O’Brien’ ar (f) Q m. Tá síniú: ‘Cormac O Fithcheallaigh’, úinéir is dócha, ar (a)3i. agus (b) 17i.; tá cuid de na ceartúcháin etc. ina pheannaireacht.

Tá an Is seo ceangailte go slachtmhar i maothleabhar dearg. Comhartha na dTrí gCoinneal a cheangail is clos dom. Tá duilleoga ceangail chun tosaigh agus laistiar. Tá an seanchlúdach leathair a bhí ar an Is greamaithe laistigh den chlúdach nua. Tá armas greanta air sin chun tosaigh, agus nóta le peann luaidhe os a chionn: ‘Original binding. Episcopal arms of John O’Brien Bishop of Cloyne and Ross 1748-67’. Ó nádúr an ábhair, is furas a mheas gur don easpag seo go háirithe a scríobh Micheál Mac Pheadair Uí Longáin an Is seo. Tá ainm an easpaig go tútach ar (f) lch R.

Fr John Coyne's translation of 'Christian Prayer in its Course through the Centuries' by Josef Andreas Jungmann SJ

  • IE IJA J/42/7
  • File
  • 20 July 1973 - 1 February 1978
  • Part of Irish Jesuits

A file relating to Fr John Coyne's translation of 'Christian Prayer in its Course through the Centuries' by Josef Andreas Jungmann SJ. Includes correspondence with the publishers and Josef Andreas Jungmann. The translation was published by Paulist Press, New York posthumously. Includes a typed manuscript of the translation.

Fr Michael McGrath SJ

Irish manuscripts
Material relating to the lives of saints and scholars
Material relating to the Life of St. Aloysius Gonzaga
Lecture notes and articles
Miscellaneous prose
Poetry

McGrath, Michael P, 1872-1946, Jesuit priest and Irish language scholar

Handwritten schedule of the manuscripts in Irish compiled by Fr Fergal McGrath SJ

Handwritten schedule of the manuscripts in Irish compiled by Fr Fergal McGrath SJ (Irish Province Archivist, 1975 – 1986). Includes explanatory note by Fr McGrath concerning his compilation of the schedule (1p. 1985). Fr. McGrath lists one manuscript (number ‘3’) which an tAthair Ó Fiannachta did not. This manuscript is missing.

McGrath, Fergal P, 1895-1988, Jesuit priest

Holograph manuscript of Fr Gerard Manley Hopkins’s 'St. Thecla'

Holograph manuscript of Fr Gerard Manley Hopkins’s 'St. Thecla'. Two versions – English ‘St. Thecla’ (34 lines, 1p.) and Latin ‘In Theclam Virginem’ (16 lines). On top left and right corners respectively, A.M.D.G. and L.D.S written (Ad Majorem Dei Gloriam and Laus Deo Sempe).

Burke Savage, Roland, 1912-1998, Jesuit priest and editor

Irish language manuscripts at the Irish Jesuit Archives

Tá 9 lámhscríbhinn Ghaeilge i gcartlann na nÍosánach in 35 Sr. Líosan, íochtarach, Baile Átha Cliath. Ní fios go cruinn conas a tharla ansin iad. Bhí IL 6 agus 7 i seilbh an Athar Eoin Mac Fhir Léinn, S.J., de réir dealraimh. Bhí IL 5 i seilbh an Athar Éamann Ó hÓgáin, S J. Tá stampa ar IL 2 agus 9 a chuireann in iúl go rabhadar araon tamall i Meiriceá. Deir an tAthair Aubrey Gwynn, S.J., go bhfuair sé féin IL 1 sa Leabharlann sa teach agus gur thaispeáin sé don Athair Mac Fhir Léinn í agus gur fhéach seisean chuige gur cheangail Colm Ó Lochlainn í i gComhartha na dTrí gCoinneal. Ceanglaíodh IL 8 ansiúd leis. Bhí sí seo tráth i seilbh Sheáin Uí Chatháin i nDubhghlas i gCo. Chorcaí, agus, níos déanaí, i seilbh an Athar Patrick Kenyon. Seachas an méid sin níl le rá ach gur bhailigh an chuallacht léannta seo na lsí seo de réir a chéile agus gur thugadar togha na haire dóibh.

See Irish Script on Screen which as has digitised five of the nine 'lámhscríbhinn Ghaeilge i gcartlann na nÍosánach. https://www.isos.dias.ie/index.html

Letter from Fr Eustace Boylan SJ to Irish Fr Provincial concerning his manuscript on the life of Fr Henry Fegan SJ

Letter from Fr Eustace Boylan SJ, Canisius College, Pymble, NSW, Australia to Irish Fr Provincial concerning his manuscript on the life of Fr Fegan SJ. Asks if the manuscript has been passed by the censors. Remarks that if the manuscript is not to be published he would like it to be returned.

Boylan, Eustace, 1869-1953, Jesuit priest

Letter from publishers to Fr Joseph O'Malley SJ, concerning his manuscript entitled 'The Complete Theory of Music'

Letter from Sampson, Low, Marston, Searle and Rivington, English and American Publishers, Colonial and Continental Booksellers, Crown Buildings, 188 Fleet Street, London to Fr Joseph O'Malley SJ, St Aloysius College, Waikari, Dunedin, New Zealand concerning his manuscript entitled 'The Complete Theory of Music' and the details of its publication.

O'Malley, Joseph, 1832-1910, Jesuit priest

Manuscript by Donncha Bán Ó Flionn of poems and songs

Manuscript by Donncha Bán Ó Flionn of poems and songs in Irish. With inscription: ‘Seán Ó Síocháin a bhronn ar A of SI a, Meitheamh, 1934 ’(A present from Seán Ó Síocháin to A of the SJ, June 1934) (Seán Ó Síocháin was GAA Secretary from Cill na Marta, Cork). Broken spine. End papers have watermark, 1 Grove Avenue, Blackrock, Co. Dublin.

Ó Síocháin, Seán, 1914-1997, General Secretary of GAA and singer

Manuscript by Dr Richard Robert Madden comprising a history of the Society of Jesus

Unpublished manuscript by Dr Richard Robert Madden comprising a history of the Society of Jesus from its foundation to the early nineteenth century. Attached is a printed title page dated 1874, ‘The Jesuits: In Relation to Religion, Civil Government and Society at Large, In the Several Countries From Which They Have Been Expelled’. Manuscript is divided into two ‘volumes’ (each with an attached printed title page). Volume 1 comprises 17 chapters (c.1,163pp) and Volume 2 contains 21 chapters (c.1,100pp). Also includes three sets of appendices – Volume 1 Appendix with 6 Sections (c500pp); Volume 2 Appendix with 4 Sections (c400pp) and Appendix with 14 Sections (c400pp). Also includes an explanatory note by Fr Fergal McGrath SJ (Irish Province Archivist until 1986) (2pp, 20 April 1977). (R.R. Madden lived at 3 Vernon Terrace, Booterstown, County Dublin; the manuscript also contains envelopes dating to 1874 addressed to Madden at the Loans Office, Dublin Castle) (Part of the last page of chapter 17, volume 1 is missing)

Madden, Richard Robert, 1798-1886, doctor, traveller, historian and anti-slavery campaigner

Manuscript by Fr Joseph O'Malley SJ on his system of teaching sight-singing and harmony

Manuscript, ready for the publisher, by Fr Joseph O'Malley SJ, Norwood, Australia of a book on his system of teaching sight-singing and harmony. Includes a table of contents (3pp). ‘Dedicated to Charles Levy, Leader of the Lyric Orchestra & the Hawthorn Choir.’ Includes a number of testimonials by various individuals and a photograph of Fr O'Malley.

O'Malley, Joseph, 1832-1910, Jesuit priest

Manuscript entitled ‘Brother Fennell’s Story of 1916-1928: A Jesuit Octogenarian’s Account of Certain Partly or Entirely Unknown Propagandist Efforts of His in Years Gone By’

Annotated manuscript addressed to Irish Provincial Michael O'Grady SJ by Br Denis Peter Fennell SJ entitled, ‘Brother Fennell’s Story of 1916-1928: A Jesuit Octogenarian’s Account of Certain Partly or Entirely Unknown Propagandist Efforts of His in Years Gone By’ with accompanying envelopes.

Manuscript of a paper read at a meeting of Camp St. Louis no. 731, United Confederate Veterans by Captain Joseph Boyce Co. D. St. Louis Greys, First Missouri Confederate Infantry

Typed manuscript of a paper read at a meeting of Camp St. Louis no. 731, United Confederate Veterans by Captain Joseph Boyce Co. D. St. Louis Greys, First Missouri Confederate Infantry. The paper is entitled 'Rev. John Bannon - Chaplain Price's Missouri Confederate Division'.

Manuscript on Fr John Bannon SJ by Frs Kevin A Laheen and William Barnaby Faherty

Typed manuscript on Fr John Bannon SJ. The first portion of the manuscript is an introduction by Fr Kevin A Laheen SJ and traces the earlier years of Fr Bannon before he became a Jesuit. The second part of the manuscript by Fr William Barnaby Faherty SJ is entitled 'Father John Bannon, S.J. (1829 - 1913)'.

Faherty, William Barnaby, 1914-2011, Jesuit priest, historian and writer

Manuscript outlining the origins of St Stanislaus College, Tullabeg, County Offaly which refers to Fr Robert St Leger SJ

  • IE IJA J/36/10
  • Item
  • 3 October - 14 November 1955
  • Part of Irish Jesuits

Typed manuscript outlining the origins of Tullabeg. Includes a letter from [ ] to Fr Joseph Hurley SJ concerning material on Fr Robert St Leger for Fr Francis Finegan SJ so that he can write an article or articles on Fr St Leger for his centenary. Remarks '...in preparing the chronology of Fr. St. L. principally from the 'Memorials of the Irish Province', I have come across some very serious anomalies as regards dates.' (3 October 1955, 1p) (NB: Fr St Leger was the first Rector of Tullabeg). Includes a letter from [ ] to Fr Burke Savage SJ referring to Fr St Leger's Rectorship of Tullabeg and '...a somewhat mysterious problem connected with the Rectorship...1818-1831.' (5 October 1955, 1p).

Second draft of unpublished manuscript by Fr Henry Gill SJ recording his time as a chaplain

Unpublished manuscript by Fr Henry Gill SJ recording his time as a chaplain, entitled ‘1914 – 1918 As seen by a Chaplain with the 2nd Battalion Royal Irish Rifles’. Completed in 1933. Includes newspaper and journal articles and fifteen pages of original photographs. Manuscript appears to be an amended version of CHP1/27.

Gill, Henry V, 1872-1945, Jesuit priest, scientist and chaplain

'The Chikuni Mission. How it Came to be Started in 1905'

Three typed copies of a manuscript by Fr.Joseph Moreau SJ entitled 'The Chikuni Mission. How it Came to be Started in 1905' (31pp & 3pp notes. The fourth copy, has on the title page '(not to be published whole or in parts without Fr Moreau's consent.) + approbation!.' (36pp). This copy has handwritten translations of words on reverse page.

Moreau, Joseph, 1864-1949, Jesuit priest and missioner

Typed manuscript by Fr Edward Bourke SJ entitled ‘Steering neutral in troubled waters Hong Kong 1941-1945’

Typed manuscript by Fr Edward Bourke SJ entitled ‘Steering neutral in troubled waters Hong Kong 1941-1945’. Includes letter from Fr Bourke to Fergus, possibly, Fr Fergus Cronin SJ, in which he explain the idea behind the manuscript, ‘to have something ready if a sequel to Jesuits Under Fire was to be published (book by Fr Thomas Ryan SJ on the Jesuits in Honk Kong during the Second World War).

Volumes relating to the Irish College in Lisbon

Two volumes, one bound, relating to the Irish College in Lisbon. The volumes contain various papers bound together. The first volume relates to the foundation of the college (485ff). The second volume consists of six sections: Accounts of the college; Ordinances from Rome; Custom book of college life; Statutes and customs; Mass and Orders book; The narration of the imprisonment and expulsion of Fr Dionysius Charti. Note by Fr Francis Finegan SJ on provenance of volumes - that Fr Manuel Gonçalves da Costa SJ visited Milltown Park in 1948, consulted volumes which in custody of Fr John MacErlean SJ (1981), and translation by Fr Fergus O'Donoghue SJ (5 February 1987).