Showing 22 results

Collection
Irish Jesuit Special Collections
Print preview Hierarchy View:

Archbishop Christopher Butler manuscript book entitled ‘Instructions on Catechizing , & preaching also on The Sacraments of Marriage & Penance’

Manuscript book entitled ‘Instructions on Catechizing , & preaching also on The Sacraments of Marriage & Penance’ by ‘the Right Revd. in God Christopher Lord Arch-Bishop of Cashel & Primate of all Munster’ ‘To the Secular, & Regular Clergy of both his Dioceses, having care of Souls’. With notes in unknown hand on front cover: ‘Found or got by E. Hogan, S.J. circ. 1858’ and ‘15th Aug. 1737 E. Hogan, S.J.’. Also includes note stuck on to back cover ‘Christopher Butler A(rch)B(ishop) of Cashel for 45 y(ea)rs died in 1757 aged 84 y(ea)rs’.

Butler, Christopher, 1673-1757, Roman Catholic Archbishop of Cashel

Bishop Laurence Nihil Manuscript

Manuscript book entitled ‘Instructions on Catechizing , & preaching also on The Sacraments of Marriage & Penance’ by ‘the Right Revd. in God Christopher Lord Arch-Bishop of Cashel & Primate of all Munster’ ‘To the Secular, & Regular Clergy of both his Dioceses, having care of Souls’. With notes in unknown hand on front cover: ‘Found or got by E. Hogan, S.J. circ. 1858’ and ‘15th Aug. 1737 E. Hogan, S.J.’. Also includes note stuck on to back cover ‘Christopher Butler A(rch)B(ishop) of Cashel for 45 y(ea)rs died in 1757 aged 84 y(ea)rs’.

Nihill, Lawrence Arthur, 1726-1795, former Jesuit priest and Roman Catholic Bishop of Kilfenora and Kilmacduagh

'Caithréime Mhuire'

19ú haois. 7.5" X 4.6". 60 + 213 lch, le lgh bhána cheangail i dtosach agus ag deireadh agus le lgh bhána idir dhá chuid an leabhair, agus arís dhá lch bhána idir lgh 57 agus 58. Níl ainm scríbhneora ná log luaite, ach is léir on bpeannaireacht (agus ón ábhar) gurb é Tomás Ó hIcí a d’aistrigh ón mBéarla agus a scríobh, i bPort Láirge, agus tá an dáta: ‘Márta 31, 1846’ ag 84i. (Cf. CE 7(a), atá beagán difiriúil). An Is seo ceangailte go slachtmhar teann faoi leathar donn. Stampa: ‘Arch. Prov. Hib. S.J.’ ar lch ceangail chun tosaigh.

'Clár Lámhscríbhinní Gaeilge Leabharlanna na Cléire agus Mionchnuasaigh Fascúl II'

Copy of 'Clár Lámhscríbhinní Gaeilge Leabharlanna na Cléire agus Mionchnuasaigh, Fascúl II' (Baile Átha Cliath: Institiúid Ard-Léinn Bhaile Átha Cliath) by an tAthair Ó Fiannachta, containing a section describing manuscripts IL 1 – IL 9, entitled ‘Lámhscríbhinní na nÍosánach, Sráid Líosan, Baile Átha Cliath’ (pp.70 – 94).

Tá 9 lámhscríbhinn Ghaeilge i gcartlann na nÍosánach in 35 Sr. Líosan, íochtarach, Baile Átha Cliath. Ní fios go cruinn conas a tharla ansin iad. Bhí IL 6 agus 7 i seilbh an Athar Eoin Mac Fhir Léinn, S.J., de réir dealraimh. Bhí IL 5 i seilbh an Athar Éamann Ó hÓgáin, S J. Tá stampa ar IL 2 agus 9 a chuireann in iúl go rabhadar araon tamall i Meiriceá. Deir an tAthair Aubrey Gwynn, S.J., go bhfuair sé féin IL 1 sa Leabharlann sa teach agus gur thaispeáin sé don Athair Mac Fhir Léinn í agus gur fhéach seisean chuige gur cheangail Colm Ó Lochlainn í i gComhartha na dTrí gCoinneal. Ceanglaíodh IL 8 ansiúd leis. Bhí sí seo tráth i seilbh Sheáin Uí Chatháin i nDubhghlas i gCo. Chorcaí, agus, níos déanaí, i seilbh an Athar Patrick Kenyon. Seachas an méid sin níl le rá ach gur bhailigh an chuallacht léannta seo na lsí seo de réir a chéile agus gur thugadar togha na haire dóibh.

Ó Fiannachta, Pádraig, 1927-2016, priest and scholar

'Eochairsciath an Aifrinn'

19ú haois. 8" x 9.9". 217 lch uimhrithe 1-215, ach 88-9 faoi dhó agus lch bán tar éis 115 fágtha gan uimhir; an príomhscríobhaí a d’uimhrigh go 203, agus Éamonn Ó Sealbhaidh as sin amach. Dhá dhuilleog cheangail chun tosaigh agus cuid de cheann (bán) laistiar. An tAthair Siomón Breathnach a scríobh in 1817 (cf. lch 1); tugann sé Tullachair mar log agus ‘mí deire Samhradh’ mar dháta níos cruinne ag 185i. Bhreac Eamonn Ó Sealbaidh ar lgh 199, 204, 212, agus ar an taobh istigh de na clúdaigh, níos déanaí. Tá stampa úinéara (?) ‘William J. Onahan Chicago’ ar an gclúdach tosaigh laistigh. Ansiúd leis agus ar na duilleoga ceangail tá nótaí mínithe ar na focail ‘Talmud’, ‘Hellenists’; nóta ar ‘Protesting Catholic Dissenters’; agus ráitis Laidine ó Hórás, Tertullian, agus eile. Tá comhartha seilbhe breactha ar an gcéad duilleog cheangail : ‘Arch. Prov. Hib.’ agus teideal na haiste ‘A dhuine cuimhnigh air do chriocha deighionach.’ Laistigh ar an gclúdach thiar tá: ‘Mangaire S. chúm S. Ó Tuama.’ Is lom an t-ionad san grinnoll na mbagh míne. 1 v. Tá an ls seo ceangailte i gcairtchlár glas le cúl leathair, ach go bhfuil an clúdach ar bogadh anois.

'Foras Feasa: An Leabhar Muimhneach 'Annála Inis Faithleann' '

18ú haois. 13.1" X 8", ach cuid de na duilleoga beagán níos lú ná sin. Lámhscríbhinn mhór í seo a cuireadh le chéile de réir a chéile. Is fusa líon na lch a dhéanamh amach de réir na gcodanna: (a) Bhí 340 + lch anseo ar dtús; dealraíonn sé go ndearnadh dearmad laghd- aithe d’aon san uimhriú ar dhuilleoga atá caillte anois. Tá 10 lch agus Igh eile tar éis 339i. caillte. Tá duilleoga sractha freisin (cf. infra); (b)32 lch, gan ach 1-18 uimhrithe agus stráice caillte ó bhun lgh 1-6; (c) 60 lch, uimhrithe 1-57, agus na trí lgh eile gan uimhriú agus le léamh aniar; (d) 4 lch ceangailte 2-1-4-3, agus 4 dhuilleog; leath d.4 sractha chun siúil; (e) Tá dhá uimhriú ar chuid de na lgh anseo; leantar uimhriú a thosaíonn le 3 (lgh 1-2 caillte); téann seo 3-105, ach tá lgh 3-4 ceangailte ar dtuathal; tá ‘6’ faoi dhó; tá lgh 32-35 caillte; tá lgh 68-9, 102-3 sractha, agus cúpla lch bán (cf. infra), (f) 18 lch, áirithe go haibítreach, ach ceann idir D agus E fágtha gan áireamh.

Micheál Ó Longáin/ Michael Long a scríobh an t-iomlán, ach nithe fánacha thall is abhus (cf. (a) 335m.; (b) 18m.). Tugann sé dáta 8-12- 1759 ag 18m. Is dócha go raibh H. I. 18 (i Leabharlann Choláiste na Tríonóide) mar fhoinse aige do chuid den ábhar. Tá liosta leabhar ag (c) 60-59-58 ó láimh eile, lámh an Easpaig Seán Ó Briain, pátrún an leabhair, is é is dóichí; d’fhágfadh sin gurb é clár a leabharlainne atá anseo. Tá breacaireacht ó lámha difiriúla thall is abhus. Tá dáta‘1781’ le síniú ‘Cornelius O’Brien’ ar (f) Q m. Tá síniú: ‘Cormac O Fithcheallaigh’, úinéir is dócha, ar (a)3i. agus (b) 17i.; tá cuid de na ceartúcháin etc. ina pheannaireacht.

Tá an Is seo ceangailte go slachtmhar i maothleabhar dearg. Comhartha na dTrí gCoinneal a cheangail is clos dom. Tá duilleoga ceangail chun tosaigh agus laistiar. Tá an seanchlúdach leathair a bhí ar an Is greamaithe laistigh den chlúdach nua. Tá armas greanta air sin chun tosaigh, agus nóta le peann luaidhe os a chionn: ‘Original binding. Episcopal arms of John O’Brien Bishop of Cloyne and Ross 1748-67’. Ó nádúr an ábhair, is furas a mheas gur don easpag seo go háirithe a scríobh Micheál Mac Pheadair Uí Longáin an Is seo. Tá ainm an easpaig go tútach ar (f) lch R.

Handwritten schedule of the manuscripts in Irish compiled by Fr Fergal McGrath SJ

Handwritten schedule of the manuscripts in Irish compiled by Fr Fergal McGrath SJ (Irish Province Archivist, 1975 – 1986). Includes explanatory note by Fr McGrath concerning his compilation of the schedule (1p. 1985). Fr. McGrath lists one manuscript (number ‘3’) which an tAthair Ó Fiannachta did not. This manuscript is missing.

McGrath, Fergal P, 1895-1988, Jesuit priest

Irish language manuscripts at the Irish Jesuit Archives

Tá 9 lámhscríbhinn Ghaeilge i gcartlann na nÍosánach in 35 Sr. Líosan, íochtarach, Baile Átha Cliath. Ní fios go cruinn conas a tharla ansin iad. Bhí IL 6 agus 7 i seilbh an Athar Eoin Mac Fhir Léinn, S.J., de réir dealraimh. Bhí IL 5 i seilbh an Athar Éamann Ó hÓgáin, S J. Tá stampa ar IL 2 agus 9 a chuireann in iúl go rabhadar araon tamall i Meiriceá. Deir an tAthair Aubrey Gwynn, S.J., go bhfuair sé féin IL 1 sa Leabharlann sa teach agus gur thaispeáin sé don Athair Mac Fhir Léinn í agus gur fhéach seisean chuige gur cheangail Colm Ó Lochlainn í i gComhartha na dTrí gCoinneal. Ceanglaíodh IL 8 ansiúd leis. Bhí sí seo tráth i seilbh Sheáin Uí Chatháin i nDubhghlas i gCo. Chorcaí, agus, níos déanaí, i seilbh an Athar Patrick Kenyon. Seachas an méid sin níl le rá ach gur bhailigh an chuallacht léannta seo na lsí seo de réir a chéile agus gur thugadar togha na haire dóibh.

See Irish Script on Screen which as has digitised five of the nine 'lámhscríbhinn Ghaeilge i gcartlann na nÍosánach. https://www.isos.dias.ie/index.html

Letter to Fr John Walford SJ from Dr John Henry Newman

Letter from Dr John Henry Newman (founder of the Oratorian Congregation at Edgbaston, Birmingham, from where the letter was written) to Fr John Walford SJ, congratulating him on ‘having fixed’ his vocation. Fr Walford entered the English Province of the Society on 13 September 1867.

Letter found among the papers of Fr William A. Sutton SJ however the connection with Fr Walford or Cardinal Newman is unknown.

Newman, John Henry, 1801-1890, Saint, Roman Catholic Cardinal, theologian, and educationist

Manuscript by Fr Joseph O'Malley SJ on his system of teaching sight-singing and harmony

Manuscript, ready for the publisher, by Fr Joseph O'Malley SJ, Norwood, Australia of a book on his system of teaching sight-singing and harmony. Includes a table of contents (3pp). ‘Dedicated to Charles Levy, Leader of the Lyric Orchestra & the Hawthorn Choir.’ Includes a number of testimonials by various individuals and a photograph of Fr O'Malley.

O'Malley, Joseph, 1832-1910, Jesuit priest

Transcription of a book entitled 'Alithinologia sive Verdica Responsio...'

Transcription of a book entitled 'Alithinologia sive Verdica Responsio ad Invectivam mendaciis, fal[l]aciis, calumniis et imposturis foetam in plurimos Antistites, Proceres, & omnis ordinis Hibernos…' (1664) by the Rev. John Lynch, Archdeacon of Tuam. The original book is in Stonyhurst, Lancashire, which is a defence of the Old English since the time of Elizabeth, particularly in the 1640s. Lynch was born in Galway c1600 and died between 1667 and 1673 in San Malo, Brittany. His most famous work is a three volume publication, 'Cambrensis Adversus'.

The first four pages of the transcription are in the handwriting of Fr John MacErlean SJ.; the transcription itself is in a different hand, possibly that of Fr Edmund Hogan SJ.

Translation of 'The Imitation of Christ' by Fr Thaddeus, O.F.M.

Material relating to a translation of Thomas Kempis ’s 'The Imitation of Christ' by Fr. Thaddeus, O.F.M.. Includes newspaper articles and correspondence of, and concerning Sir. Francis Cruise, the author of a 1904 translation of 'The Imitation of Christ'. (This material was found among the papers of Fr William A. Sutton SJ, the connection between it and F. Sutton is unknown.

Sir Francis Cruise left his collection of books to the library of St Francis Xavier's, Upper Gardiner Street.

Volume entitled ‘O'Connell’s Letter 1833’ presented to ‘the Jesuit Fathers of St. Francis Xavier’s Upper Gardiner Street...'

Specially bound volume entitled ‘O'Connell’s Letter 1833’ presented to ‘the Jesuit Fathers of St. Francis Xavier’s Upper Gardiner Street For their Library. In grateful memory of much kindness received from them for nearly forty years’ from ‘W.L.' '. Includes colour poster of Daniel O'Connell (1775-1847) and O'Connell’s name and address (written in his own hand) attached to the frontispiece. Contains two letters:

4 April 1833
Letter from Daniel O'Connell, London to Richard Barrett, editor of the 'Pilot' newspaper, Suffolk Street, Dublin, to be published as an open letter to the people of Ireland. ‘This is the first of a series of Letters which I intend to publish on the present state and future prospects of our Country including the best suggestions I can give for regulating your conduct in the manner most calculated to mitigate the evils of the one and to insure the amelioration of the other.’ (Letter is divided into five envelopes, each containing nine pages. Franked 6 April 1833.) 45pp

Richard Barrett, editor of the Pilot was prosecuted by the government for having published on 8 April 1833, the last letter. He was tried and found guilty, imprisoned for six months and fined £100. During his imprisonment, O'Connell paid Barrett a total of £656, consisting of his £100 fine, £150 in American subscriptions and weekly sums amounting to £406.

18 February 1840
Private letter from Daniel O'Connell, 16 Pall Mall, London, to David R. Pigot, Solicitor General, concerning the Municipal Reform Bill. Letter published in full in Maurice R. O'Connell’s (ed.) 'The Correspondence of Daniel O'Connell, Vol. VI, 1837-1840' (Blackwater Dublin for the Irish Manuscripts Commission, 1977) p.308/9 (2687a), where the source is given as ‘Jesuit Fathers, Gardiner Street, Dublin.’
2pp