Austriae Province of the Society of Jesus, 1563-

Ardal dynodi

Math o endid

Corff corfforaethol

Ffurf awdurdodedig enw

Austriae Province of the Society of Jesus, 1563-

Ffurf(iau) cyfochrog enw

  • Austriae Province
  • Austrian Province

Ffurf(iau) safonol o enw yn ôl rheolau eraill

Ffurf(iau) arall o enw

  • ASR

Dynodwyr ar gyfer cyrff corfforaethol

Ardal disgrifiad

Dyddiadau bodolaeth

1563-

Hanes

Lleoedd

Statws cyfreithiol

Ffwythiannau, galwedigaethau a gweithgareddau

Mandadau/ffynonellau awdurdod

Strwythurau/achyddiaeth mewnol

Cyd-destun cyffredinol

Ardal cysylltiadau

Endid cysylltiedig

Kelly, Nicholas, d 1684, Jesuit priest (d 13 January 1684)

Identifier of related entity

IE IJA J/1519

Categori perthynas

hierarchaidd

Math o berthynas

Kelly, Nicholas, d 1684, Jesuit priest

yn cael ei reoli gan

Austriae Province of the Society of Jesus, 1563-

Dyddiadau perthynas

Disgrifiad perthynas

Endid cysylltiedig

O'More, Florence, 1551-1616, Jesuit priest (1551-06 August 1616)

Identifier of related entity

IE IJA J/1930

Categori perthynas

hierarchaidd

Math o berthynas

O'More, Florence, 1551-1616, Jesuit priest

yn cael ei reoli gan

Austriae Province of the Society of Jesus, 1563-

Dyddiadau perthynas

Disgrifiad perthynas

Endid cysylltiedig

Danielewicz, Ignacy, 1827-1901, Jesuit brother (07 February 1827-09 April 1901)

Identifier of related entity

IE IJA J/116

Categori perthynas

hierarchaidd

Math o berthynas

Danielewicz, Ignacy, 1827-1901, Jesuit brother

yn cael ei reoli gan

Austriae Province of the Society of Jesus, 1563-

Dyddiadau perthynas

Disgrifiad perthynas

Endid cysylltiedig

Florian, Franz Salvator, 1841-1918, Jesuit brother (24 December 1841-10 June 1918)

Identifier of related entity

IE IJA J/156

Categori perthynas

hierarchaidd

Math o berthynas

Florian, Franz Salvator, 1841-1918, Jesuit brother

yn cael ei reoli gan

Austriae Province of the Society of Jesus, 1563-

Dyddiadau perthynas

Disgrifiad perthynas

Endid cysylltiedig

Hulka, József, 1858-1915, Jesuit brother (18 February 1858-21 March 1915)

Identifier of related entity

IE IJA J/185

Categori perthynas

hierarchaidd

Math o berthynas

Hulka, József, 1858-1915, Jesuit brother

yn cael ei reoli gan

Austriae Province of the Society of Jesus, 1563-

Dyddiadau perthynas

Disgrifiad perthynas

Endid cysylltiedig

Pölzl, Franz, 1825-1913, Jesuit brother (07 February 1825-08 April 1913)

Identifier of related entity

IE IJA J/360

Categori perthynas

hierarchaidd

Math o berthynas

Pölzl, Franz, 1825-1913, Jesuit brother

yn cael ei reoli gan

Austriae Province of the Society of Jesus, 1563-

Dyddiadau perthynas

Disgrifiad perthynas

Endid cysylltiedig

Waldmann, Franz X, 1839-1922, Jesuit brother (25 November 1839-06 November 1922)

Identifier of related entity

IE IJA J/433

Categori perthynas

hierarchaidd

Math o berthynas

Waldmann, Franz X, 1839-1922, Jesuit brother

yn cael ei reoli gan

Austriae Province of the Society of Jesus, 1563-

Dyddiadau perthynas

Disgrifiad perthynas

Ardal pwyntiau mynediad

Pwyntiau mynediad pwnc

Pwyntiau mynediad lleoedd

Galwedigaethau

Ardal rheoli

Dynodwr cofnod awdurdod

Dynodwr sefydliad

Rheolau a/neu confensiynau a ddefnyddiwyd

Statws

Lefel manylder disgrifiad

Dyddiadau creu, adolygu a dileu

Iaith(ieithoedd)

Sgript(iau)

Ffynonellau

Nodiadau cynnal a chadw

  • Clipfwrdd

  • Allforio

  • EAC

Pynciau cysylltiedig

Lleoedd cysylltiedig