Austriacae-Gallicianae Province of the Society of Jesus

Ardal dynodi

Math o endid

Corff corfforaethol

Ffurf awdurdodedig enw

Austriacae-Gallicianae Province of the Society of Jesus

Ffurf(iau) cyfochrog enw

Ffurf(iau) safonol o enw yn ôl rheolau eraill

Ffurf(iau) arall o enw

  • ASR_GALI

Dynodwyr ar gyfer cyrff corfforaethol

Ardal disgrifiad

Dyddiadau bodolaeth

Hanes

Lleoedd

Statws cyfreithiol

Ffwythiannau, galwedigaethau a gweithgareddau

Mandadau/ffynonellau awdurdod

Strwythurau/achyddiaeth mewnol

Cyd-destun cyffredinol

Ardal cysylltiadau

Endid cysylltiedig

Polk, Josef, 1820-1914, Jesuit priest (18 March 1820-03 February 1914)

Identifier of related entity

IE IJA J/361

Categori perthynas

hierarchaidd

Math o berthynas

Polk, Josef, 1820-1914, Jesuit priest

yn cael ei reoli gan

Austriacae-Gallicianae Province of the Society of Jesus

Dyddiadau perthynas

Disgrifiad perthynas

Ardal pwyntiau mynediad

Pwyntiau mynediad pwnc

Pwyntiau mynediad lleoedd

Galwedigaethau

Ardal rheoli

Dynodwr cofnod awdurdod

Dynodwr sefydliad

Rheolau a/neu confensiynau a ddefnyddiwyd

Statws

Lefel manylder disgrifiad

Dyddiadau creu, adolygu a dileu

Iaith(ieithoedd)

Sgript(iau)

Ffynonellau

Nodiadau cynnal a chadw

  • Clipfwrdd

  • Allforio

  • EAC

Pynciau cysylltiedig

Lleoedd cysylltiedig